پارکینگ عمومی گازرگاه

یزد - خیابان امام خمینی - کوچه مسجد گازرگاه - پارکینگ عمومی گازرگاه

ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس

گالری تصاویر


پارکینگ درون محله ای گازرگاه یزد با مساحت ۲۴۵۶ متر مربع و ظرفیت ۱۲۰ خودرو می باشد. پارکینگ درون محله ای گازرگاه به مالکیت شهرداری به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان گرامی می باشد.: 225
گزارش دهید
ویرایش نمایید
ادعای مالکیت