پارکینگ عمومی | Ommat Car Parking

آذربایجان شرقی ، تبریز ، میدان نماز ، خیابان شریعتی ( شهناز شمالی ) ، چهار راه محققی ، پارکینگ عمومی پاساژ امت

ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس

پارکینگ عمومی پاساژ امت تبریز با مساحت 2325 مترمربع: 56
گزارش دهید
ویرایش نمایید
ادعای مالکیت