پارکینگ طبقاتی سهند | Sahand Parking

آذربایجان شرقی - تبریز - میدان دانشسرا - خیابان خاقانی - نرسیده به تقاطع خیابان مدرس ( بهادری سابق ) - جنب شرکت تعاونی مصرف سپه - پارکینگ طبقاتی سهند

ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس

گالری تصاویر


پارکینگ طبقاتی سهند تبریز: 100
گزارش دهید
ویرایش نمایید
ادعای مالکیت