مرکز پاتوبیولوژی دانش

04133378777
تبریز - خیابان آزادی - تقاطع گلگشت - ساختمان ازادی - مرکز پاتوبیولوژی دانش
ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس

گالری تصاویر


مرکز پاتوبیولوژی دانش تبریز | Danesh Phathobiology

: 13
گزارش دهید
ویرایش نمایید
ادعای مالکیت

آگهی های ویژه این گروه

بیمارستان پنجم آذر

بیمارستان پنجم آذر

گلستان-گرگان