مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی

04133357767
تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه - مرکز آموزشی درمانی وتحقیقاتی قلب و عروق شهید مدنی تبریز
ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس

گالری تصاویر


مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

: 10
گزارش دهید
ویرایش نمایید
ادعای مالکیت

آگهی های ویژه این گروه

بیمارستان پنجم آذر

بیمارستان پنجم آذر

گلستان-گرگان