مد و پوشاک

چندی است که واژه استریت استایل یا همان مد و سبک خیابانی دهن به دهن می گردد و هر کسی برداشت و تعریفی از این اصطلاح دارد.

در سبک خیابان لباسهای لوکس کالکشن های بزرگ با لباسها و ملزوماتی پیش پا افتاده که از یک بوتیک یا وینتج فروشی تهیه شده است ترکیب شده و استایلی نو می آفریند و این استایل به جای آتلیه و استودیو در کوچه و خیابان به نمایش گذاشته می شود که بنا به فرهنگ و منطقه جغرافیایی می تواند متغیر باشدالبته این واژه نه تنها لباس افراد بلکه کل ظاهر از مدل مو گرفته تا انواع ملزومات را نیز دربرمی گیرد.

مد خیابانی

این واژه که ابتدا از استایل خیابان و سبک پوشش علاقمندان فشن شروع شد دیگر به چالشی بین بلاگرهای فشن و مدنویس ها تبدیل شده است. کمپین های بزرگ و تورهای بین المللی با موضوعات استریت استایل منبع درآمد بلاگرهای معروف شده است چرا که با بستن قرارداد مابین برندها و بلاگرها کلکسیونهای جدیدشان را در قالب مد خیابان و سبک پوشش خود تبلیغ می کنند بسیاری از این بلاگرها برندی به نام خودشان نیز تاسیس کرده اند.

مد خیابانی

مد و سبک خیابانی منشا الهام طراحان نیز هست و ابتکار در ترکیب و ست کردن لباسهای افراد بعد از مدتی تبدیل به ترند روز می شود. البته که در استریت استایل ترکیب لباسها اغلب مبتکرانه و خلاقانه و با توجه به اصول فشن انجام می گیرد و دیمی نیست با این حال در بعضی موارد قابل قبول استایلیستها نمی باشد.

مد خیابانی

مد خیابانی در هفته های مد به اوج خودش می رسد و افراد از تمام نقاط دنیا با استایل خاصشان در خیابانها ظاهر می شوند و عکسها و اخبارشان نقل و نبات محافل فشن می شود تا جاییکه حتی بیش از فشن شوهای به نمایش درآمده در هفته های مد خبرساز شده و پیگیری می شوند.