شیوه ی صحیح تعویض روغن موتور

 موارد لازم قبل از اقدام به تعویض روغن موتور:

مقدار مناسبی از روغن موتور با ویسکوزیته ی توصیه شده برای موتور خودروی شما، توجه داشته باشید برای نگهداری بهتر قطعات موتور حتما از روغن مرغوب استفاده کنید.

فیلتر روغن نو. قیف سایز متوسط. ظرف مناسب برای ریختن روغن سوخته (کارکرده). آچار فیلتر برای باز کردن فیلتر روغن. سوکت (بوکس) مناسب برای باز کردن پیچ کارتل، (باید بدانید که استفاده از پمپ های مکنده ی روغن جهت خروج روغن کهنه موجب می شود رسوب ها و ضایعات جمع شده در کارتل روغن به خوبی خارج نشود و منجر به آلوده شدن روغن تازه ای که در موتور میریزید خواهد شد و آسیب های متفاوتی در طول زمان در پی خواهد داشت. جک مناسب یا رمپ استاندارد.

گرم کردن موتور و روغن:

قبل از اقدام به هر کاری در راستای تعویض روغن کهنه ی موتور خودرو را روشن کنید و اجازه دهید موتور خودرو به دمای مطلوب برسد (دمای پیش بینی شده در ترموستات ) سپس موتور را خاموش کنید. حالا می توانید  برای تخلیه ی روغن اقدام کنید، روغن گرم به خوبی تخلیه می شود و به بیرون آمدن رسوبات احتمالی کمک بسزایی می کند.

بالا بردن ماشین :

بهتر است به وسیله ی جک یا پارک خودرو روی رمپ شیبدار مناسب جلوی اتوموبیل خود را بالا ببرید. از بالا بودن ترمز دستی و مسدود بودن مسیر چرخها اطمینان حاصل نمایید تا در زمان انجام کار خودرو حرکت نکند.

تخلیه روغن سوخته:

ظرف مناسبی زیر کارتل خودرو قرار دهید و با سوکت (آچار) مناسب پیچ کارتل اقدام به باز کردن آن نمایید و اجازه دهید تمام روغن موجود در کارتل به خوبی تخلیه شود (اگر گیج روغن را بیرون بیاورید روغن با سرعت بهتری تخلیه خواهد شد)، پیچ کارتل را به وسیله ی نخ آب بندی کنید یا از پیچ و واشر جدید استفاده کنید سپس به خوبی آن را صفت کنید (از صفت کردن بیش از انداره جدا پرهیز کنید). توجه داشته باشید که بهتر است یکبار درمیان که روغن را تعویض می کنید از پیچ و واشر کارتل نو استفاده کنید. همچنین مراقب باشید آسیبی به رزوه های کارتل در محل بستن پیچ وارد نشود.

باز کردن فیلتر روغن :

ظرفی را که روغن سوخته یا کهنه درون آن ریختیم، زیر فیلتر روغن قرار داده و با استفاده از آچار فیلتر اقدام به باز کردن آن نمایید، پس از باز کردن فیلتر چند لحظه صبر کنید تا روغن های باقی مانده در مجاری به صورت کامل تخلیه شود.

نصب فیلتر روغن جدید:

پس از حصول اطمینان از اینکه واشر فیلتر قبلی بر روی دهانه ی موتور باقی نمانده مقدار بسیار کمی روغن بر سطح واشر فیلتر جدید مالیده و آن را با روغن موتور چرب کنید. سپس با دست آن را در جهت عقربه های ساعت سفت کنید و در نهایت با آچار فیلتر به آرامی یک دور دیگر آن را بچرخانید تا محکم و ثابت در جای خود قرار گیرد.

ریختن روغن جدید:

درپوش روغن بر روی درب سوپاپ خودرو را بردارید .قیف را داخل آن قرار داده و اقدام به ریختن روغن تازه کنید. بهتر است بعد از هر بار پر شدن قیف مقداری صبر کنیم تا تا هوای موجود در آن آزاد شود تا به را حتی روغن به سمت موتور جریان پیدا کند و از ریختن و کثیف کردن اطراف جلوگیری شود.

باز بینی مقدار روغن موجود در کارتل:

در این مرحله برای چک کردن میزان روغن موتور خودرو را برای 2 دقیقه روشن و سپس آن را خاموش کنید و 5 دقیقه صبر کنید تا روغن گرم به کارتل بازگردد، حال گیج روغن را بیرون کشیده و مقدار روغن را بازبینی کنید. اگر کم است تا رسیدن روغن به سطح مورد نظر به ریختن روغن ادامه دهید.