نکات ضروری برای خوابیدن کودک

 

بگذارید خودش بخوابد

نکات ضروری برای خوابیدن کودک

راه شما این است که به کودک خود یاد دهید خودش بخوابد. این کار باعث می‌شود وقتی نصفه‌شب بیدار شد دوباره بتواند خودش بخوابد. قبل از اینکه شب کودکتان که بیدار شده است را بردارید چند دقیقه صبر کنید. شاید تعجب کنید وقتی ببینید او خودش دوباره خوابیده است.

 

 از پنکه استفاده کنید

نکات ضروری برای خوابیدن کودک

یک‌صدای ملایم دائمی باعث می‌شود محیط زیاد ساکت نباشد و با هر صدای کوچکی کودک شما بیدار نشود. کودک شما با این صدا خواهد خوابید. البته اگر او به این صدا عادت کند می‌تواند در مهمانی یا سفر برای شما مشکل‌ساز باشد.

  

او را قنداق کنید

نکات ضروری برای خوابیدن کودک

اگر نوزادی دارید و تابه‌حال او را قنداق نکرده‌اید باید آن را فورا امتحان کنید. قنداق کردن می‌تواند نوزاد را بسیار آرام کرده و حتی  به خواب او کمک کند.

 

 کودکان متفاوت اند

نکات ضروری برای خوابیدن کودک

چیزی که تجربه در مورد کودک‌های مختلف نشان داده است این حقیقت می‌باشد که با وجودی که شما می‌توانید به او یاد دهید خودش بخوابد یا ترفندهای مختلفی را به کار بگیرید اما حقیقت این است که کودکان متفاوت اند   برخی بچه ها در کل بهتر می‌خوابند. ممکن است یک کودک شما خواب بیشتری از دیگری داشته باشد. شما باید الگوی خواب کودک خود را درک کنید و بدانید هر بچه ای فرق دارد.