در مورد مدرسه با کودک خود صحبت کنید

 

اول خوش‌آمد، بعد سؤال

در مورد مدرسه با کودک خود صحبت کنید

زمانی که درست بعد از رسیدن کودک خود از مدرسه از او در مورد درس و مدرسه سؤال می‌کنید او حالت دفاعی خواهد گرفت. اول فقط به او خوش‌آمد گفته و کمی در مورد چیزهای دیگر صحبت کنید تا مقداری خستگی او از بین برود. سپس موضوع را به درس بکشانید.

 

گوش دهید و ببینید چه پیش می‌آید

در مورد مدرسه با کودک خود صحبت کنید

اغلب بعد از خوش‌آمد گویی به کودک نباید در مورد مدرسه سؤالی کرد. بهتر است همیشه کودک خود موضوع صحبت را پیش بکشد. گاهی بعد از شروع کردن تکالیف با او مکالمه‌ای شبیه به این داشته باشید: " می‌توانی اینترنت را برای من بیاوری. من به کمی اطلاعت در مورد میکروب‌ها نیاز دارم" این کار باعث صحبت در مورد کلاس علوم او  در آن روز می‌شود.

 

اول در مورد روز خودتان حرف بزنید

در مورد مدرسه با کودک خود صحبت کنید

اغلب صحبت‌های عادی در مورد مدرسه بعدازاین پیش می‌آید که مادر یا پدر در مورد روز خود حرفی می‌زنند. شاید جوکی که کسی برای شما گفته است یا یک اخبار جالب بتواند محرکی برای شروع صحبت در مورد مدرسه باشد.

 

سؤالات مستقیم بپرسید

در مورد مدرسه با کودک خود صحبت کنید

به‌جای اینکه بپرسید در مدرسه چکار کردی باید سؤالات خاصی از کودک خود بپرسید تا بتوانید به اطلاعاتی که می‌خواهید برسید. در مورد سؤالاتی مشابه نمونه‌های زیر فکر کنید:

آیا چیز خنده‌داری امروز در مدرسه اتفاق افتاد؟

بهترین اتفاق امروز در مدرسه چه بود؟