لطفا برای تعیین مکان، از دقت بیشتری استفاده نمایید و نقشه را زوم کنید
کد آگهی: 3961113
عنوان: کافه کباب هیوا
بزرگنمایی نقشه:

طول جغرافیایی : و عرض جغرافیایی :